Tanzania emblem

The United Republic of Tanzania

Property and Business Formalization Program

News

Urasimishaji Ardhi Zanzibar


MKURABITA kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi Zanzibar kuanza urasimishaji ardhi katika shehia ya Jambiani, Zanzibar