Tanzania emblem

The United Republic of Tanzania

Property and Business Formalization Program

News

MKURABITA KUKABIDHI VIFAA VYA URASIMISHAJI ARRDHI HALMASHAURI YA MJI MAKAMBAKO


Meneja wa Urasimishaji Ardhi Mijini, Bw. Mwesige Ileta akikabidhi vifaa vya urasimishaji ardhi katika Halmahauri ya Mji wa Tunduma ambapo jumla ya viwanjwa 1000 vinatarajiwa kutambuliwa, kupimwa na kumilikishwa.