Tanzania emblem

The United Republic of Tanzania

Property and Business Formalization Program

News

MKURABITA KUJENGA UWEZO KWA WAMILIKI WA HATI HALMASHAURI YA MJI WANEWALA


Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji Newala akifunga mafunzo yaliyotolewa na MKURABITA juu ya matumizi ya kiuchumi ya hati miliki kwa wakulima waliorasimisha ardhi zao katika kijiji cha Mkulung'ulu, NewalMji tarehe 14/05/22