Tanzania emblem

The United Republic of Tanzania

Property and Business Formalization Program

How Do I?

Business Formalization

Katika kurasimisha Biashara mambo yafuatayo yanapaswa kuzingatiwa:

  • Sajili jina la biashara BRELA kupitia mtandao, Ofisi ya idara ya Biashara au kupitia Vituo Jumuishi vya Urasimishaji na Uendelezaji Biashara vilivyopo katika baadhi ya Halmashauri.
  • Uwe na Mkataba wa pango mahali utakapofanyia biashara.
  • Pata Namba ya Mlipa Kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania ( TRA).
  • Pata leseni ya Biashara kutoka Halmashauri yako mahali biashara ilipo.
  • Fungua akaunti ya benki kwa ajili ya shughuli zako za biashara.
  • Tunza kumbukumbu za mahesabu yako vizuri ili uweze kupima uhai wa biashara yako.
  • Kama una wafanyakazi hakikisha wana Mikataba ya Ajira.
  • Kata bima kwa ajili ya kuilinda biashara yako na majanga yasiyotarajiwa mfano, moto, wizi, mafuriko na majanga mengineyo.
  • Hudhuria Mafunzo ya Urasimishaji na Uendelezaji Biashara yanayotolewa katika Vituo Jumuishi vya Urasimishaji na Uendelezaji Biashara.
  • Ongeza Mtaji wa Biashara yako kwa kukopa kutoka Taasisi za Fedha